Life Coaching

De mens is vrij, maar vindt zijn beperking in zijn eigen vrijheid. Vaak ervaren we niet de beperking maar wel de emotie die hieruit naar voren komt. Je zou dus kunnen zeggen dat eenieder van ons, ondanks iedere positieve intentie, soms bewust en vaker onbewust, zijn leven lijdt met één of meerdere overtuigingen. Heb je deze overtuiging nog nodig of mag je deze even aan de kant zetten? Binnen het Neuro Linguïstisch Programming (NLP) noemen we dit belemmerende overtuigingen. Ooit heb je deze overtuiging(en) nodig gehad, de vraag is wat ze nu nog voor je doen. Met name de belemmerende overtuiging(en) beperken je in de keuzes die je ziet.

 

Bewust worden van deze belemmerende overtuiging kan maken dat jij als mens meer keuzevrijheid krijgt, je leven anders kan indelen en daar waar dit van toepassing is, afscheid mag nemen van energie slurpende rollen en taken.

 

Neem vrijblijvend contact op zodat we samen kunnen bekijken wat life coaching voor jou kan betekenen.